REGULAMIN PROGRAMU AMBASADOR MARKI PANTO

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu ,, Ambasador Marki Panto'' jest firma Obsydian Group Maciej Mucha (zwana dalej ,,Organizatorem'').

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Programem'') jest regulaminem programu ,,Ambasador Marki Panto.''

3. Uczestnikiem Programu ,,Ambasador Marki Panto'' może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania Programu w całości lub  częściowo w dowolnym momencie.

 

§ 2 Zasady  uczestnictwa  i działania programu.

1. Aby zostać Ambasadorem marki Panto należy spełnić warunek określony w § 1 pkt. 3 oraz zaakceptować warunki regulaminu.

2. Aby wziąć udział w Programie należy:

- wysłać na adres: info@healthyhorse.pl wiadomość z następującymi danymi:

a. Imię

b. Nazwisko

c. Adres do wysyłki

d. Numer telefonu

e. Województwo w którym będą promowane pasze. 

 

§ 3 Korzyści Ambasadora

1. Ambasador otrzyma:

- zestaw próbek pasz

- specjalne katalogi z progami rabatowymi od 10/20/30 worków

- opiekę konsultanta w celu dobrania odpowiednich pasz i porad żywieniowych.

-  newsletter na temat zdrowego żywienia koni

- efektywny Ambasador otrzyma dodatkowo gadżety typu czaprak i organizer/ baner w celu promowania marki oraz zniżkę na inne produkty w sklepie internetowym www.healthyhorse.pl.

- zarobki Ambasadora: 5% kwoty zamówienia odkłada się na wirtualne konto ambasadora. Pieniądze mogą być wykorzystane przy następnym zamówieniu na produkty PANTO. Minimalne zamówienie: 3 pierwsze zamówienia dowolna ilość, następnie zamówienia od 500 zł.§ 4 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Programu ,, Ambasador Marki Panto'' jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Ambasadora.

2.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane

przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub

żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie.

3.Biorąc udział w Programie, Ambasador potwierdza zgodę na wszystkie zasady

zawarte w Regulaminie.

4. Program nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

5. Ambasador zgadza się na przechowywanie danych w formie elektronicznej i wykorzystanie nich w celach promocyjnych. Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane.

 

https://healthyhorse.pl/304-pasze-dla-koni-bez-owsa-panto