REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU "PRODUKTY FIRMY LINCOLN"

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu ,, Produkty firmy Lincoln’’ jest firma Obsydian Group Maciej Mucha (zwana dalej ,,Organizatorem'').

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Programem'') jest regulaminem programu ,,Produkty firmy Lincoln”. 3. Uczestnikiem Programu ,, Produkty firmy Lincoln’’ może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania Programu w całości lub częściowo w dowolnym momencie.

5. Program realizowany jest w okresie od 13.08.2017 do 26.08.2017

6. Testerzy zostaną ogłoszeni 28.08.2017 drogą elektroniczną.

7. Ilość testerów ograniczona.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa i działania programu.

1. Aby zostać Testerem produktów Lincoln należy spełnić warunek określony w § 1 pkt. 3 oraz zaakceptować warunki regulaminu.

2. Aby wziąć udział w Programie należy:

- Udostępnić post

- Polubić fanpage HealthyHorse  https://www.facebook.com/HealthyHorse-852764358171154/

- wysłać wypełniony formularz na adres: info@healthyhorse.pl (aby otrzymać formularz należy wysłać e-mail z wyrażeniem chęci udziału w Programie na adres info@healthyhorse.pl lub wiadomość prywatną na fanpage HealthyHorse https://www.facebook.com/HealthyHorse-852764358171154/§ 3 Korzyści Testera

1. Osoba testująca otrzyma:

- zestaw próbek produktów firmy Lincoln

- stały rabat -30% na produkty Lincoln, który może zostać wykorzystany 2 razy do roku

Jeśli spełni poniższe kryteria:

a. Tester zobowiązany jest do przesłania zdjęć przed i po użyciu produktów firmy Lincoln lub krótkiego filmiku

oraz recenzji produktów na adres: info@healthyhorse.pl

b. Tester zobowiązany jest do wystawienia recenzji na stronie internetowej www.healthyhorse.pl pod danym produktem Lincoln§ 4 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Programu ,, Produkty firmy Lincoln’’ jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Testera.

2.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane

przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub

żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie.

3.Biorąc udział w Programie, Tester potwierdza zgodę na wszystkie zasady

zawarte w Regulaminie.

4. Program nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

6. Tester zgadza się na przechowywanie danych w formie elektronicznej i wykorzystanie nich w celach promocyjnych. Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane.

7. Tester zgadza się na wykorzystanie nadesłanych przez niego zdjęć, filmów oraz recenzji przez firmę Obsydian Group Maciej Mucha w ramach promocyjnych na portalach społecznościowych i stronach internetowych.